Porselen kron köprü çalışmalarında metal yüzeyinde kuvvetli örtücülük sağlar. Metal yansımasını ortadan kaldrır. Metalden gelen oksiteleri keserek üst yapıya zarar vermesini öneleyen opak toz malzemedir. 20 gr. plastik ambalajdadır.

It is the opaque powder material that puts away the reflaction of metal by providing strong hiding power on metal surface and at the same time hardening metal connection at porcelain crown bridge applications. 20 gr. plastic box.