Şok ısısı – hızlı ve geleneksel olarak ısıtılabilen hassas kron köprü tekniği

Shock heat – rapidly or conventionally heatable precision crown bridge techique

  • Hassas kron ve köprü revatmanı kaliteli çok yönlü bir esneklik sunar.
  • 5 ile 7 dakika arası uzun çalışma süresi sağlar.
  • Pürüzsüz döküm yüzeyi sağlar
  • 160 gr’lık Alüminyum folyo ambalaj
  • 1 koli içeriği 56×160 gr’dır.
  • Precision crown and bridge investment
  • Long working time of 5 or 7 minutes enables reliable.
  • 160 gr Aluminum foil packing
  • 1 Carton content is 56×160 gr.